Profil agentury

Merit Government Relations poskytuje služby v oblasti Public Affairs (lobbismus). Pomáhá klientům utvářet vztahy s orgány státní správy a samospráv, v rámci legislativního procesu prosazuje jejich požadavky a seznamuje s nimi zákonodárce. Spolupracuje při vytváření komunikačních materiálů oslovujících cílové skupiny klienta.

Ke stěžejním specializacím agentury patří monitoring legislativního procesu, budování strategické podpory prosazováním požadovaných změn a kvalifikované poradenství korporacím.

Merit Government Relations zajišťuje strategické poradenství, zahrnující expertizy legislativního procesu, personální a komunikační mapy, SWOT analýzy a procesní audity.

Společnost Merit Government Relations je součástí komunikační skupiny Bison & Rose a je exkluzivním partnerem Burson ‐ Marsteller pro Českou republiku. Společnost Burson - Marsteller patří k předním mezinárodním komunikačním agenturám světa a se svými partnery tvoří největší světovou síť PR agentur.

Merit Government Relations, s. r. o.  |  Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7  |  Tel: +420 233 289 940, Fax: +420 233 289 949  |  office@merit-gr.cz  |  www.merit-gr.cz