Profil agentury - Mise a vize

Základem naší činnosti je práce s informacemi. Tím, že obhajujeme zájmy klientů ve vztahu ke státní správě, samosprávě a dalším organizacím, potřebujeme mít nejen dobré vztahy s lidmi, kteří rozhodují, ale také prokázat detailní znalost prostředí, do nějž vstupujeme. Nezbytností je pro nás také pochopení a míra souznění s problémem, se kterým se na nás klient obrací.

Aby byla námi zvolená strategie úspěšná, pečlivě průběžně vyhodnocujeme klientovy aktuální i dlouhodobé zájmové priority. Vždy však máme na zřeteli zejména výsledek, tedy cíl, k němuž chce klient dojít. Dokážeme tak predikovat, jaké překážky nás na cestě ke splnění zadaného úkolu potkají, a dokážeme si s nimi poradit.

Abychom dosáhli naplnění klientových zájmů, nestačí jen vědět, kdy, za kým a s jakými argumenty zajít. Hledáme řešení po mnoha liniích. Základem je však vždy poctivá práce s argumenty a informacemi, které nám klient svěří nebo je pro něj získáme.

Zapojovat nejen mozek, ale i srdce, to je MERITem naší činnosti. Pak už je pouze na svobodném uvážení příslušných cílových skupin, nakolik jsme v úsilí naplnit klientovo zadání a prosadit tak i jejich zájmy, byli či nebyli úspěšní.

Merit Government Relations, s. r. o.  |  Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7  |  Tel: +420 233 289 940, Fax: +420 233 289 949  |  office@merit-gr.cz  |  www.merit-gr.cz