Systém včasného varování

Přípravu vyhlášek, zákonů a nařízení sledujeme pro své klienty z jednoduchého důvodu. Přijít k probíhajícímu legislativnímu procesu pozdě může znamenat, že se klientovi zásadně změní právní rámec stávajícího podnikatelského prostředí.

Proto je důležité kontinuálně sledovat přípravu a projednávání zákonů a vyhlášek v dané oblasti, a to včetně aplikace evropských norem do českého práva.

Včasné upozornění na legislativní změnu znamená šanci ovlivňovat její podobu po celý legislativní proces. Od přípravy na ministerstvu, meziresortní připomínkové řízení, projednávání ve vládě, výborech Sněmovny, přes jednotlivá čtení ve Sněmovně a schvalování návrhu Senátem. Taktéž pravidelné monitorování evropské legislativy, která by mohla ohrozit zájmy klienta.

Merit Government Relations, s. r. o.  |  Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7  |  Tel: +420 233 289 940, Fax: +420 233 289 949  |  office@merit-gr.cz  |  www.merit-gr.cz