Přenosy informací od klienta ke státní a veřejné správě včetně komunikační podpory

Je nezbytné, aby klient ve správný čas vstoupil do tvorby legislativního procesu.

Známe dokonale exekutivní i zákonodárné prostředí a umíme svým klientům zprostředkovat operativní komunikační tok do legislativního procesu.

Zajistíme, aby klientovi návrhy byly nejen slyšet, ale také aby nezapadly.

Merit Government Relations, s. r. o.  |  Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7  |  Tel: +420 233 289 940, Fax: +420 233 289 949  |  office@merit-gr.cz  |  www.merit-gr.cz