Legislativní monitoring a analýza legislativního procesu

Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme stav legislativy a právního prostředí oboru podnikání svých klientů. Analyzujeme také fungování rozhodovacích mechanismů na centrální i komunální úrovni, tak, abychom mohli neprodleně klienta upozornit na možné změny.

Mapování legislativního prostředí a rozbor legislativních procesů jsou nezbytným stavebním kamenem pro fundovanou práci v našem oboru. Je pro nás důležité, aby výsledná podoba legislativy korespondovala s očekáváním klienta a netvořila překážku pro jeho podnikatelské záměry.

Merit Government Relations, s. r. o.  |  Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7  |  Tel: +420 233 289 940, Fax: +420 233 289 949  |  office@merit-gr.cz  |  www.merit-gr.cz